Kolegjiumi i Kryesuesve të Kuvendeve të Komunave mbajti takimin e radhës për diskutim të çështjeve të cilat janë paraparë me plan të punës, si dhe çështjeve të cilat janë paraqitur si nevojë e kohës. Në këtë takim u paraqit përmbledhja dhe diskutimi i ‘Komentarit’ lidhur me zbatimin e dispozitave të Ligjit dhe aktit nënligjor që […]

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës z.Naim Ismajli i shoqëruar edhe nga Drejtori Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan Ibrahimi po vazhdojnë vizitat nëpër komuna. Këto vizita bëhen me qëllim të koordinimit të agjendës së veprimit lidhur me mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave të komunave në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Kryetari Ismajli dhe […]

Është mbajtur takimi i radhës së Kolegjiumit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Në këtë takim ishin të pranishëm anëtarët e Kolegjiumit / Drejtorë Komunal të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtor të pesë Qendrave të Mjekësisë Familjare, përfaqësues të projektit nga Organizata Humanitare “Amici dei Bambini” si dhe stafi i Asociacionit të Komunave të Kosovës. Qëllimi […]

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës z.Naim Ismajli i shoqëruar edhe nga Drejtori Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan Ibrahimi janë në vazhdën e vizitave nëpër komuna. Këto vizita bëhen me qëllim të koordinimit të agjendës së veprimit lidhur me mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave të komunave në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Kryetari […]

Faqja 1 prej 28 12345...1020...E fundit »